Zarząd spółki PPHU A-Lima-Bis Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu procedury połączenia spółek kapitałowych w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przejęcie spółki Alima-Agri Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. Wykonując ustawowy obowiązek spółka podaje do publicznej wiadomości treść planu połączenia obu spółek.

 

NASZA MISJA

Naszą misją jest spełnianie wymagań naszych klientów 
i dawanie im satysfakcji z współpracy z nasza firmą. Nasz rozwój i sukces oparty jest na działaniach skierowanych dla i do klienta. Koncentrujemy nasze wysiłki również na ciągłym udoskonalaniu jakości naszych produktów i usług i na dalszej dywersyfikacji naszego asortymentu i tak aby dostarczać naszym klientom szeroki wybór, ciągle wyższą jakość, poczucie bezpieczeństwa i gwarancji wysokiego poziomu obsługi.

O NAS

ALIMĘ GROUP tworzą cztery firmy, których nadrzędnym zadaniem jest dostarczenie wszelkich technologii i urządzeń służących w hodowli bydła mlecznego i przemyśle mleczarskim. Oferowane przez nas rozwiązania wspierają Klientów już od etapu odchowu cieląt, po przez zarządzanie stadem, wyposażenie obór, pozyskiwanie i przechowywanie mleka, aż do wyposażenia mleczarni i systemy pakujące wyrobów gotowych.

W skład ALIMY GROUP wchodzą:

- A-LIMA-Bis - firma "matka", od której początek biorą kolejne firmy spółki, odgrywa nadal wiodącą rolę w Grupie, w zakres jej działalności wchodzą: sprzedaż maszyn rolniczych, technologii i urządzeń do hodowli bydła mlecznego, hale udojowe, schładzalniki i wyposażenie obór, technologie i wyposażenie mleczarni;

- A-Lima Tech - firma wyodrębniona w celu prowadzenia sprzedaży maszyn rolniczych na rynkach unijnych i pozaeuropejskich;

- A-Lima Pack - firma dostarczająca technologie i maszyny do pakowania i paletyzowania;

- A-Lima-Agri - zakład produkcji maszyn rolniczych;

Produkty ALIMY GROUP znajdują odbiorców w całej Europie oraz w wielu krajach na całym Świecie.

 DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:

- zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania 3D  do projektowania maszyn, części i podzespołów;

- zapytanie ofertowe na zakup krawędziarki;

- zapytanie ofertowe na zakup robota spawalniczego;

- ALIMA-AGRI sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4.

- Paszport do eksportu - A-LIMA-BIS uzyskała w tym roku dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na rozwinięcie działalności handlowej na rynkach zagranicznych.

- Kolejne dofinansowanie z UE dla A-LIMY-BIS - A-LIMA-BIS uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP. Przedmiotem projektu było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych w przedsiębiorstwie PPHU "A-Lima-Bis" Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej poprzez utworzenie obróbki metali z zastosowaniem techniki plazmowej.

 
P.P.H.U. A-LIMA-BIS Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Środa Wielkopolska, PL
tel.(+48) 61 28-538-61, fax.(+48) 61 28-669-60
e-mail: info@alimabis.com.pl